Obec Zdeňkov

Úřední deska

Zpět na předchozí stránku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,

Obecníě závazná vyhláška č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce