Obec Zdeňkov

Úřední deska

Zpět na předchozí stránku

Národní plán povodí Dunaje

každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje.

Přiložené soubory

ministerstvo_zivotniho_prostredi.docx