www.uredni-deska.info

Vítejte na portálu www.uredni-deska.info

    Zobrazit seznam registrovaných obcí

    Vyhledat obec

www.uredni-deska.info je projekt realizovaný na základě požadavků našich zákazníků z řad měst a obcí na levný a efektivní systém na základě kterého splní zákonné požadavky kladené na všechny správní orgány z pohledu zveřejňování informací na internetu.

V první fázi spuštění tohoto projektu se jedná hlavně o tyto zákonné informace:

  • Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Elektronická úřední deska dle §26 zákona 500/2004
    • Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě (tj. 24 hodin denně) veřejně přístupná. Pro orgány obcí, měst a krajů (územní samosprávné celky) se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přistup (internet). Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, může uzavřít za tímto účelem ve smyslu ust. §160 odst. 1 Správního řádu veřejnoprávní smlouvu (viz ust. §26 odst. 3 téhož zákona).
  • Zabezpečený elektronický registr oznámení dle § 13 zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů
    • V tomto registru jsou dle výše uvedeného zákona umístěny majetková přiznání veřejných funkcionářů.

Vzhledem k tomu, že již v průběhu vývoje tohoto systému jsme měli objednávky z více než 70 obecních úřadů mohli jsme si dovolit nastavit cenu tak, aby nebyla zátěží i pro nejmenší obec.

Objednávka registrace na www.uredni-deska.info pro Vaši obec nebo městskou část Vás nezavazuje k používání systému na další rok. Pokud si během prvního roku provozu zajistíte požadované služby jiným způsobem stačí nám toto bez udaní důvodu sdělit písemně na e-mail info@webczech.cz nebo poštou na naši adresu. Provoz celého systému zabezpečuje přímo naše společnost na vlastních serverech a vzhledem k tomu, že se jedná o centrální aplikaci v rámci ročního poplatku budeme reagovat na další zákonné úpravy a doplňovat je do systému.

Naše řešení Vám umožní během několika minut spustit a provozovat vlastní úřední desku, zabezpečený elektronický registr nebo zveřejnit informace o obci na internetu v souladu s příslušnými zákony, a to bez nutnosti vysokých investic do programování vlastní elektronické úřední desky.

Veškeré služby dostupné na našem portálu lze velmi jednoduše propojit se stávajícími www stránkami obce. Tuto službu máte navíc zcela zdarma.

Celý systém je navržen tak aby s minimální znalostí problematiky bylo možné systém obsluhovat přímo z obecních a městských úřadů a nebylo tak nutné navyšovat cenu o zpracování dat v registru u externích společností.

K dispozici máte naši zákaznickou linku nebo technickou podporu, kdy Vám kdykoliv poradíme jak postupovat, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Dle informací od obcí, které se do našeho projektu registrace na www.uredni-deska.cz je jednou z nejlevnějších variant jak splnit zákonné požadavky na elektronickou úřední desku, zabezpečený elektronický registr pro majetková přiznání a povinně zveřejňované údaje o obci.

Více informací o systému získáte na naší zákaznické lince 607 80 80 70

Vstup do administrace

Uživatelské jméno
Heslo