Obec Strachoňovice

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Strachoňovice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Zákon o obcích

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Organizační struktura zatím nebyla zadána

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Obec Strachoňovice
Strachoňovice 19
588 56 Telč

Tel: 567 376 047
E-mail: strachonovice@volny.cz
Identifikátor datová schránky: peravy6

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

GE MONEY BANK 400621-754-0600

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

47367407

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

není plátc

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Místo a způsob získání informací zatím nebyly zadány

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Obec Strachoňovice
Strachoňovice 19
588 56 Telč

Tel: 567 376 047
E-mail: strachonovice@volny.cz
Identifikátor datová schránky: peravy6

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Informace zatím nebyly zadány

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

http://www.form.cz
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

Daňová přiznání

Tiskopisy na důchodové a nemocenské pojištění a pro OSVČ

Formuláře pro státní sociální podporu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník zatím nebyl zadán

16. Licenční smlouvy

Obsah zatím nebyl zadán

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy"