Obec Stráž

Úřední deska

Zpět na předchozí stránku

Obecně závazná vyhláška obce Stráž č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přiložené soubory

ozv_c._32019_o_mistnim_poplatku_za_provoz_systemu_shromazdovani__sberu__prepravy__....pdf