Obec Rudolec

Úřední deska

Zpět na předchozí stránku

Veřejnoprávní smlouva jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti v oblasti zákona o přestupcích.

Přiložené soubory

verejnopravni_smlouva_jejimz_predmetem_je_vykon_prenesene_pusobnosti__v__rozsahu_stanovenem_§_53_odst._1_zakona_c._200_1990_sb.__o_prestupcich..pdf