Rohozná

Úřední deska

Zpět na předchozí stránku

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Přiložené soubory

vsvak_obec_rohozna_00277274_2023_povinne_zverejnovane_informace.pdf